GİRİŞİMCİNİN ARAŞTIRMASI GEREKEN KONULAR

2011-02-28 16:10:00

 


               Bu yazımızda kişinin kendi kişisel ihtiyaçlarını belirlemesi ile ilgili konuları yazacağız. Neden bunları yazacağımızı biraz açıklamak istiyorum. Girişimci yeni bir iş kurmak isteyen kişi olduğundan ticari yada sınai bir işletme kurmasındaki amacı o müteşebbisin geçimini ve diğer amaçlarını gerçekleştirmek için para kazanması olmalıdır.. O halde girişimci öncelikle geçimi ile ilgili ne kadar paraya ihtiyacı olduğunu belirlemelidir. Kuracağı bu işten ne beklediğini en az ne kadar kazanması gerektiğini somut olarak ortaya koyması gerekir. Girişimci bu işten evinin ve özel ihtiyaçlarının gerektirdiği parayı kazanıp kazanamayacağını araştırmalıdır. Bazı girişimciler bir iş kurarlar ama kendi özel ihtiyaçlarına yetecek parayı kazanamazlar. Onun için öncelikle bu planlama yapılmalıdır. Şimdi bu harcama kalemlerini görelim. Girişimci 1 yılda aşağıdaki harcamalardan dolayı ne kadar paraya gereksinim duyduğunu belirlemelidir.

     

            a) Ev idaresi masrafları 

                   -Kira,yakıt,kalorifer,kapıcı giderleri

                   -Elektrik,su,havagazı,tüp giderleri

                   -Gıda harcamaları

                   -Ev eşyası harcamaları

                   -Giyim masrafları

                   -Haberleşme giderleri

                   -Emlak,çöp,taşıt vergileri

                   -Çocukların eğitim ve kreş giderleri

                   -Gazete,dergi,kitap,sinema,tiyatro gibi sosyal harcamalar

                   -Ekstra harcamalar (misafir,doğum günü,düğün,tamir,dernek aidatı vb.)

                   -Boş zamanlar da yapılan uğraşlarla ilgili harcamalar

         b) Sigortalar

                   -Hayat,emeklilik ve sağlık sigortası primleri

                   -Hastalık sigortası giderleri

                   -Kaza sigortası giderleri

                   -Mali mesuliyet sigorta giderleri

                   -Araç kasko ve trafik sigortası giderleri

                   -Konut ve ev eşyası sigortası giderleri

                   -Hukuksal koruma  sigortası

        c) Diğer harcamalar

                   -Sigorta tarafından karşılanmayan kaza giderleri

                   -Özel kredi ve faiz giderleri

                   -Tatil masrafları

                   -Şahsi dava,nafaka, vs. giderleri

                   -Diğer görünmeyen giderler.

 

                   Girişimci bu gider kalemlerini belirleyerek toplamını almalıdır. Bu giderlerin alternatifi giderlerde olabilir. Hepsini dikkate almalıdır. Kurulan işten beklenen gelir girişimcinin bu giderlerini karşılamalıdır. Yada işin çapı en az bu giderlere yetecek bir gelir yaratacak şekilde planlanmalıdır. Geçimini başka işlerinden sağlayan, ikinci işini kuran girişimcilerin böyle bir düşüncesi olmayabilir. Ama her halukârda kurulacak iş, belli bir gelir getirmeye yönelik olmalıdır. Tabi ki bu gelir iş ile ilgili tüm giderleri düşüldükten sonra kalan miktar olmalıdır. Yani işin giderleri ve vergileri düşüldükten sonra girişimcinin geçimini sağlayacak bir tutarda olmalıdır.

 

Hüseyin Bozkurt

Yeminli Mali Müşavir

0
0
0
Yorum Yaz